Calcium D (H/100 viên) _KHAHOPHARMA

SKU: T15190
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <section id="chi-dinh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <h2 class="textdetailhead1" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; font-size: 12.8pt; color: maroon; width: 250px;"> <span style="color: #343a40;">Chỉ định:</span></h2> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> Bổ sung Canxi v&agrave; Vitamin D cho cơ thể gi&uacute;p tăng cường ph&aacute;t triển xương, răng.</li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> Ph&ograve;ng bệnh c&ograve;i xương ở trẻ em, c&aacute;c trường hợp tăng nhu cầu calci như: Phụ nữ c&oacute; thai, cho con b&uacute; v&agrave; chứng lo&atilde;ng xương ở người lớn tuổi</li> </ul> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <i style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Đối tượng d&ugrave;ng:</b></i></div> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> Trẻ em chậm lớn, c&ograve;i xương suy dinh dưỡng</li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> Người lớn c&oacute; nguy cơ lo&atilde;ng xương, phụ nữ c&oacute; thai, cho con b&uacute;.</li> </ul> </div> </section><section id="cach-dung" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <h2 class="textdetailhead1" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; font-size: 12.8pt; color: maroon; width: 250px;"> <span style="color: #343a40;">Liều lượng - C&aacute;ch d&ugrave;ng</span></h2> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> Trẻ em dưới 2 tuổi d&ugrave;ng theo hướng dẫn của thầy thuốc</li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> Trẻ&nbsp;em 2-7 tuổi: Mỗi ng&agrave;y 1-2 vi&ecirc;n</li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> Trẻ em &gt; 7 tuổi v&agrave; người lớn: Mỗi ng&agrave;y 2-4 vi&ecirc;n</li> </ul> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <em><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:&nbsp;</strong></em>Uống với nhiều nước trước bữa ăn 30 ph&uacute;t, chia l&agrave;m 2-3 lần uống</div> </div> </section></p> <p> &nbsp;</p> <p> <section id="cach-dung" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #343a40;"><span style="font-size: 16px;"><strong>Chống chỉ định :</strong></span></span></span></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <article class="function" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; overflow: hidden; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif;"> <div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px 10px; overflow: hidden; line-height: 22px; font-size: 14px !important;"> <ul> <li> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mẫn cảm với bất cứ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tăng calci m&aacute;u, calci niệu hoặc nhiễm độc vitamin D.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Rung thất trong hồi sức tim, bệnh tim, bệnh thận.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">U &aacute;c t&iacute;nh ph&aacute; hủy xương; lo&atilde;ng xương do bất động.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Người bệnh đang d&ugrave;ng digitalis.</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: #343a40;"><span style="font-size: 16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ</strong></span></span></span></p> </div> </article><article class="function" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; overflow: hidden; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif;"> <div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px 10px; overflow: hidden; line-height: 22px; font-size: 14px !important;"> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px; margin-block-start: 0px; margin-block-end: 0px; text-rendering: geometricprecision;"> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">Thường&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">gặp:</span></strong>&nbsp;ch&oacute;ng mặt, mệt, đau đầu, gi&atilde;n mạch ngoại vi, t&aacute;o b&oacute;n, đầy hơi, buồn n&ocirc;n, n&ocirc;n, ch&aacute;n ăn, đỏ da, nổi ban.</span></p> </li> </ul> </div> </article></div> </div> </section></p> <p> &nbsp;</p>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh