Calcium D (C/100 viên) _KHAHOPHARMA

SKU: T15189
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <section id="chi-dinh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <p> <strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #343a40;">Chỉ định:</span></span></strong></p> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bổ sung Canxi v&agrave; Vitamin D cho cơ thể gi&uacute;p tăng cường ph&aacute;t triển xương, răng.</span></p> </li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ph&ograve;ng bệnh c&ograve;i xương ở trẻ em, c&aacute;c trường hợp tăng nhu cầu calci như: Phụ nữ c&oacute; thai, cho con b&uacute; v&agrave; chứng lo&atilde;ng xương ở người lớn tuổi</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><i style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">Đối tượng d&ugrave;ng:</b></i></span></p> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trẻ em chậm lớn, c&ograve;i xương suy dinh dưỡng</span></p> </li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Người lớn c&oacute; nguy cơ lo&atilde;ng xương, phụ nữ c&oacute; thai, cho con b&uacute;.</span></p> </li> </ul> </div> </section><section id="cach-dung" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <p> <strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #343a40;">Liều lượng - C&aacute;ch d&ugrave;ng</span></span></strong></p> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trẻ em dưới 2 tuổi d&ugrave;ng theo hướng dẫn của thầy thuốc</span></p> </li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trẻ&nbsp;em 2-7 tuổi: Mỗi ng&agrave;y 1-2 vi&ecirc;n</span></p> </li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trẻ em &gt; 7 tuổi v&agrave; người lớn: Mỗi ng&agrave;y 2-4 vi&ecirc;n</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><em><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:&nbsp;</strong></em>Uống với nhiều nước trước bữa ăn 30 ph&uacute;t, chia l&agrave;m 2-3 lần uống</span></p> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định :</strong></span></span></span></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <article class="function" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; overflow: hidden; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif;"> <div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px 10px; overflow: hidden; line-height: 22px; font-size: 14px !important;"> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Mẫn cảm với bất cứ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Tăng calci m&aacute;u, calci niệu hoặc nhiễm độc vitamin D.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Rung thất trong hồi sức tim, bệnh tim, bệnh thận.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">U &aacute;c t&iacute;nh ph&aacute; hủy xương; lo&atilde;ng xương do bất động.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Người bệnh đang d&ugrave;ng digitalis.</span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ</strong></span></span></span></p> </div> </article><article class="function" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; overflow: hidden; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif;"> <div class="content" style="margin: 0px; padding: 0px 10px; overflow: hidden; line-height: 22px; font-size: 14px !important;"> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px; margin-block-start: 0px; margin-block-end: 0px; text-rendering: geometricprecision;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">Thường&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">gặp:</span></strong>&nbsp;ch&oacute;ng mặt, mệt, đau đầu, gi&atilde;n mạch ngoại vi, t&aacute;o b&oacute;n, đầy hơi, buồn n&ocirc;n, n&ocirc;n, ch&aacute;n ăn, đỏ da, nổi ban.</span></span></p> </li> </ul> </div> </article></div> </div> </section></p> <p> &nbsp;</p>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh