Sâm Qui Đại Bổ (C/250ml) _OPC

SKU: T14742
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></span></p> <ul> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bồi bổ v&agrave; tăng thể lực.</span></span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trị c&aacute;c chứng suy nhược cơ thể, thiếu m&aacute;u, ch&oacute;ng mặt, k&eacute;m ăn, mất ngủ.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></span></p> <ul> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho phụ nữ c&oacute; thai, bệnh nh&acirc;n suy gan, người bệnh tiểu đường, trẻ em dưới 15 tuổi.</span></span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng đối với người suy nhược cơ thể c&oacute; c&aacute;c triệu chứng n&oacute;ng kh&aacute;t, sắc diện bừng đỏ, tiểu tiện &iacute;t v&agrave; v&agrave;ng đậm, người hiếu động n&oacute;ng nảy.</span></span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho bệnh nh&acirc;n mẫn cảm với bất kỳ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Liều lượng- C&aacute;ch dụng:</strong></span></span></span></p> <ul> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Người lớn: uống mỗi lần 30ml, ng&agrave;y 2 lần, uống trước bữa ăn nửa giờ.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Thận trọng:</strong></span></span></span></p> <ul> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chưa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></span></p> <ul> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">&Iacute;t gặp: Dị ứng, cảm gi&aacute;c n&oacute;ng, nổi mụn, ngứa.</span></span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Th&ocirc;ng b&aacute;o cho B&aacute;c sĩ những t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.</span></span></p> </li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh