Qalyvit (H/12 gói x 2 gr) _OPC

SKU: T14738
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Lysine được nghi&ecirc;n cứu để ph&ograve;ng ngừa v&agrave; điều trị bệnh nhiễm tr&ugrave;ng herpes v&agrave; đau do cảm lạnh. Thuốc cũng l&agrave;m tăng sự hấp thu canxi ở ruột v&agrave; b&agrave;i tiết qua thận, n&ecirc;n c&oacute; thể hỗ trợ trong điều trị chứng lo&atilde;ng xương.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người cần bổ sung dinh dưỡng.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Cơ thể mệt mỏi.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người bị biếng ăn.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người cần giảm h&agrave;m lượng glucose.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người bị bệnh lo&atilde;ng xương.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người cần bổ sung tăng cơ (chủ yếu l&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n).</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><span style="font-size:14px;">Người lớn:</span></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Điều trị v&agrave; ph&ograve;ng ngừa herpes simplex.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Điều trị c&aacute;c triệu chứng, liều 3000-9000 mg một ng&agrave;y, chia th&agrave;nh c&aacute;c liều.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Ngăn ngừa t&aacute;i ph&aacute;t, liều 500-1500 mg một ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Bổ sung dinh dưỡng.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Bạn d&ugrave;ng 500-1000 mg một ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><span style="font-size:14px;">Trẻ em:</span></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Liều d&ugrave;ng cho trẻ em vẫn chưa được nghi&ecirc;n cứu v&agrave; quyết định. H&atilde;y hỏi &yacute; kiến b&aacute;c sĩ nếu bạn định d&ugrave;ng thuốc n&agrave;y cho trẻ.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người bị bệnh tim mạch hoặc c&oacute; vấn đề n&atilde;o bộ.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Bệnh nh&acirc;n mẫn cảm, dị ứng với th&agrave;nh phần thuốc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người c&oacute; nồng độ cholesterol trong m&aacute;u tăng cao.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Cơ thể bị sốt, ph&aacute;t ban, mẫn đỏ do dị ứng th&agrave;nh phần thuốc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">C&oacute; cảm gi&aacute;c kh&oacute; thở, kh&ograve; kh&egrave; (hiếm xảy ra).</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Mặt bị sưng,( k&egrave;m với m&ocirc;i, lưỡi, hoặc họng bị sưng).</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Đau dạ d&agrave;y v&agrave; ti&ecirc;u chảy trong qu&aacute; tr&igrave;nh d&ugrave;ng thuốc.</span></div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh