Naphacollyre (C/8ml) _NAM HÀ

SKU: T14496
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="font-size:16px;"><span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chỉ định:</span></strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Naphacollyre được chỉ định trong c&aacute;c trường hợp sau:</span></span></p> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Điều trị vi&ecirc;m kết mạc</span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Lo&eacute;t gi&aacute;c mạc</span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Đau mắt đỏ, mắt hột</span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trong c&aacute;c trường hợp mỏi mắt, ngứa mắt do dị ứng.</span></span></p> <div> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Liều lượng - C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Mỗi lần 2-3 giọt, 4-5 lần/ng&agrave;y.</span></span></p> </div> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chống chỉ định:</span></strong></span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Naphacollyre kh&ocirc;ng được chỉ định trong c&aacute;c trường hợp sau:</span></span></p> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Những người bị nhạy cảm với sulfamid</span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Hoạc bị mẫn cảm với bất cứ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc</span></span></p> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Người bị tăng nh&atilde;n &aacute;p g&oacute;c đ&oacute;ng.</span></span></p> <p> <span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">T&aacute;c dụng phụ:</span></span></strong></span></p> <div> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Nếu d&ugrave;ng thuốc g&acirc;y xung huyết, ngứa, sưng hay c&aacute;c triệu chứng kh&aacute;c th&igrave; ngừng sử dụng v&agrave; hỏi &yacute; kiến của b&aacute;c sỹ.</span></span></p> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh