Zinzin (H/10 vỉ x 10 v.nang) _MEDISUN

SKU: T14289
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#343a40;"><strong><span style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">Chỉ định :&nbsp;</span></span></span></strong></span></span></span></p> <ul> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; color: rgb(38, 50, 56); font-family: arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Với sự kết hợp của c&aacute;c vitamin v&agrave; kho&aacute;ng chất như kẽm, vitamin&nbsp; C, vitamin B1, vitamin B6, sử dụng Zinzin gi&uacute;p bổ sung dưỡng chất gi&uacute;p cho cơ thể khỏe mạnh c&oacute; thể chống lại sự x&acirc;m nhập của virus, vi khuẩn. </span></span></p> </li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem; color: rgb(38, 50, 56); font-family: arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: justify;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Thuốc được chỉ định trong c&aacute;c trường hợp:</span></span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Ph&ograve;ng v&agrave; hỗ trợ điều trị cảm c&uacute;m.</span></span></span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Hỗ trợ điều trị c&aacute;c bệnh rối loạn ti&ecirc;u h&oacute;a như ti&ecirc;u chảy.</span></span></span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul> <li style="box-sizing: inherit;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Ph&ograve;ng v&agrave; hỗ trợ bệnh l&yacute; thiếu kẽm ở c&aacute;c độ tuổi.</span></span></span></p> </li> <li style="box-sizing: inherit;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">D&ugrave;ng cho trẻ biếng ăn, lượng thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.</span></span></span></p> </li> <li style="box-sizing: inherit;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Người c&oacute; thể trạng yếu, hay bị ốm vặt cần tăng cường miễn dịch.</span></span></span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng &amp; liều d&ugrave;ng :&nbsp;</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">C&aacute;ch d&ugrave;ng&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <ul> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Sản phẩm được b&agrave;o chế dưới dạng vi&ecirc;n nang mềm d&ugrave;ng để uống. Uống nguy&ecirc;n vi&ecirc;n, kh&ocirc;ng nhai, nghiền thuốc. Uống với một cốc nước lọc, kh&ocirc;ng uống với sữa hay c&aacute;c đồ uống c&oacute; chứa cồn như rượu, bia.</span></span></span></p> </li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Uống sau khi ăn khoảng 30-60 ph&uacute;t, đặc biệt l&agrave; những người dễ bị k&iacute;ch ứng đường ti&ecirc;u h&oacute;a.</span></span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit;"><span style="box-sizing: inherit; font-weight: 700;">Liều d&ugrave;ng :&nbsp;</span></span></span></span></span></p> <ul> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Liều d&ugrave;ng tham khảo:&nbsp;</span></span></span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.6em;"> <li style="box-sizing: inherit;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Người lớn: Uống mỗi lần 1 vi&ecirc;n, ng&agrave;y uống 3 lần, sau c&aacute;c bữa ăn s&aacute;ng, trưa, tối.</span></span></span></p> </li> <li style="box-sizing: inherit;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Trẻ em: Uống mỗi lần 1 vi&ecirc;n, ng&agrave;y uống 2 lần, sau bữa ăn s&aacute;ng, tối.</span></span></span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ :&nbsp;</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <ul style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1.6em;"> <li style="box-sizing: inherit;"> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Hiện chưa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về c&aacute;c t&aacute;c dụng phụ c&oacute; thể gặp phải sau khi sử dụng Zinzin. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c t&aacute;c dụng phụ vẫn c&oacute; thể xảy ra, cần b&aacute;o ngay cho dược sĩ/b&aacute;c sĩ được biết c&aacute;c dấu hiệu bất thường m&agrave; m&igrave;nh gặp phải để c&oacute; hướng xử l&yacute; kịp thời tr&aacute;nh để t&iacute;nh trạng k&eacute;o d&agrave;i c&oacute; thể g&acirc;y ra những hậu quả đ&aacute;ng tiếc.</span></span></span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định :&nbsp;</strong></span></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Chống chỉ định với người mẫn cảm với bất kỳ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc: kẽm, vitamin C, vitamin nh&oacute;m B, c&aacute;c t&aacute; dược kh&aacute;c.</span></span></span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 1rem;"> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;"><span style="box-sizing: inherit;">Bệnh nh&acirc;n bị suy gan, suy thận, người c&oacute; tiền sử bệnh sỏi thận kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng thuốc.</span></span></span></p> </li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh