Vitamin C 100mg (H/10 vỉ x 30 viên) _MEKOPHAR

SKU: T14268
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Điều trị bệnh do thiếu vitamin C: mệt mỏi do cảm c&uacute;m hoặc sau khi ốm, nhiễm khuẩn, nhiễm độc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></span></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người lớn: uống 200 &ndash; 600mg/ng&agrave;y, chia l&agrave;m 2 &ndash; 3 lần. Liều tối đa 1g/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Trẻ em: uống 100 &ndash; 300mg/ng&agrave;y, chia l&agrave;m 2 &ndash; 3 lần.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Mẫn cảm với một trong c&aacute;c th&agrave;nh phần của thuốc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">D&ugrave;ng vitamin C liều cao cho:</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">&nbsp; Người bệnh bị thiếu hụt Glucose&ndash; 6&ndash; phosphate dehydrogenase.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">&nbsp; Người c&oacute; tiền sử sỏi thận, tăng oxalate niệu v&agrave; loạn chuyển h&oacute;a oxalate.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">&nbsp; Người bị bệnh thalassemia.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Rối loạn ti&ecirc;u h&oacute;a: n&oacute;ng r&aacute;t dạ d&agrave;y, ti&ecirc;u chảy.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Tăng oxalate niệu.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Th&ocirc;ng b&aacute;o cho b&aacute;c sỹ những t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Thận trọng:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Vitamin C c&oacute; thể g&acirc;y k&iacute;ch th&iacute;ch nhẹ, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng thuốc v&agrave;o l&uacute;c đ&oacute;i v&agrave; buổi tối.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">D&ugrave;ng vitamin C liều cao k&eacute;o d&agrave;i c&oacute; thể dẫn đến hiện tượng lờn thuốc, do đ&oacute; khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin C. Uống liều lớn vitamin C trong khi mang thai dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Ngưng d&ugrave;ng thuốc khi c&oacute; dấu hiệu qu&aacute; liều.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">THỜI KỲ MANG THAI &ndash; CHO CON B&Uacute;:</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Tr&aacute;nh d&ugrave;ng vitamin C liều cao cho phụ nữ mang thai hoặc đang cho con b&uacute;.</span></div> </div> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh