Vitamin PP 500mg (H/100 viên) _MEKO

SKU: T14155
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #343a40; text-align: justify;">Chỉ định:</strong></p> <ul style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <li> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Bệnh Pellagra với c&aacute;c biểu hiện:</span></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ở da: vi&ecirc;m da đối xứng ở ch&acirc;n v&agrave; phần hở, l&uacute;c đầu l&agrave; vết đỏ, sau đ&oacute;ng vẩy.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ống ti&ecirc;u ho&aacute;: vi&ecirc;m lưỡi, lo&eacute;t lưỡi, vi&ecirc;m miệng, vi&ecirc;m thực quản, dạ d&agrave;y, ruột, tăng tiết nước bọt, đi lỏng, c&oacute; khi n&ocirc;n mửa.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dấu hiệu thần kinh: mất ngủ, nhức đầu, trầm cảm, lẫn, rối loạn tr&iacute; nhớ, ảo gi&aacute;c, hoang tưởng.</span></span></span></p> </li> </ul> </li> <li> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chứng rối loạn lipoprotein.</span></span></span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <section id="cach-dung" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Liều lượng - C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong></span></span></span></p> <ul> <li class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Liều d&ugrave;ng 100 - 500 mg/24 giờ, Chia nhiều lần uống.</span></span></span></p> </li> </ul> </section><section id="chong-chi-dinh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Qu&aacute; mẫn cảm với th&agrave;nh phần của thuốc.</span></span></span></p> </li> </ul> </section></p>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh