Motimilum (H/100 v.nén) _PHÚC VINH

SKU: T14083
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></span></p> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 11.8pt; text-align: justify; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51);"> <ul> <li> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Buồn n&ocirc;n, n&ocirc;n, ch&aacute;n ăn, đầy bụng, kh&oacute; ti&ecirc;u, ợ n&oacute;ng, ợ hơi trong.&nbsp;</span></span></span></p> </li> </ul> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Người lớn: vi&ecirc;m dạ d&agrave;y mạn, sa dạ d&agrave;y, tr&agrave;o ngược thực quản, c&aacute;c triệu chứng sau cắt dạ d&agrave;y, đang d&ugrave;ng thuốc chống ung thư hoặc L-dopa;&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trẻ em: n&ocirc;n chu kỳ, nhiễm tr&ugrave;ng h&ocirc; hấp tr&ecirc;n, đang d&ugrave;ng thuốc chống ung thư.</span></span></span></p> </li> </ul> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <section id="cach-dung" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14.6667px;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Liều lượng - C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong></span></span></span></p> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <ul> <li> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Buồn n&ocirc;n &amp; n&ocirc;n do bất kỳ nguy&ecirc;n nh&acirc;n:&nbsp;</span></span></span></p> </li> </ul> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <ul style="margin-left: 40px;"> <li> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Người lớn: 10-20mg, mỗi 4-8 giờ;&nbsp;</span></span></span></p> </li> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trẻ em: 0.2-0.4mg/kg, mỗi 4-8 giờ.&nbsp;</span></span></span></p> </li> </ul> <div style="margin: 0px; padding: 0px;"> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">C&aacute;c triệu chứng kh&oacute; ti&ecirc;u:&nbsp;</span></span></span></p> <ul> <li style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Người lớn: 10-20mg, 3 lần/ng&agrave;y trước khi ăn &amp; 10-20mg v&agrave;o buổi tối, thời gian d&ugrave;ng kh&ocirc;ng được vượt qu&aacute; 12 tuần. Kh&ocirc;ng khuyến c&aacute;o d&ugrave;ng dự ph&ograve;ng n&ocirc;n sau phẫu thuật.</span></span></span></p> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </section><section id="chong-chi-dinh" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14.6667px;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Qu&aacute; mẫn cảm thuốc. Xuất huyết ti&ecirc;u h&oacute;a, tắc ruột cơ học, thủng ruột. U tuyến y&ecirc;n tiết prolactin</span></span></span></p> </li> </ul> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <div class="tbldrg_dt2" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11pt;"> <section id="tac-dung-phu" style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></span></p> <ul> <li class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Nhức đầu, căng thẳng, buồn ngủ. Nổi mẩn da, ngứa, phản ứng dị ứng tho&aacute;ng qua. Chứng chảy sữa, v&uacute; to nam giới, ngực căng to hoặc đau nhức. Kh&ocirc; miệng, kh&aacute;t nước, co r&uacute;t cơ bụng, ti&ecirc;u chảy.</span></span></span></p> </li> </ul> </section><section id="de-phong" style="margin: 0px; padding: 0px;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Thận trọng:</strong></span></span></span></p> <ul> <li class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thận trọng ở bệnh nh&acirc;n suy thận nặng. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng cho bệnh nh&acirc;n suy gan nặng.</span></span></span></p> </li> </ul> </section></div> </div> </section></div> </div> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh