Mg B6 (H/100 viên) _MEKOPHAR

SKU: T14074
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:16px;"><span style="color:#343a40;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></span></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Cơ thể bị thiếu hụt Magnesi: run, yếu cơ, mất thăng bằng, tim nhanh, lo &acirc;u, kh&oacute; ngủ, buồn N&ocirc;n, trẻ em đổ mồ h&ocirc;i trộm...</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Điều trị tạng co giật.</span></span></p> </li> </ul> <div> <div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></span></strong></span></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Trẻ em: 1 &ndash; 3 vi&ecirc;n/ng&agrave;y. &ndash; Người lớn: 6 vi&ecirc;n/ng&agrave;y.</span></span></p> </li> </ul> <div> <div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-size:16px;">Chống chỉ định:</span></strong></span></span></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Mẫn cảm với th&agrave;nh phần của thuốc.&nbsp;</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Suy thận nặng với độ thanh thải của creatinin dưới 30ml/ph&uacute;t/1,73m2.</span></span></p> </li> </ul> <div> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></span></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Đau bụng, ti&ecirc;u chảy. </span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Th&ocirc;ng b&aacute;o cho b&aacute;c sỹ những t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.</span></span></p> </li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> </div> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh