Lysinkid (C/100ml) _MEKOPHAR

SKU: T14022
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Sir&ocirc; LYSINKID chứa c&aacute;c vitamin nh&oacute;m B v&agrave; Lysine l&agrave; thuốc bổ gi&uacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch ăn cho trẻ em v&agrave; thanh thiếu ni&ecirc;n trong giai đoạn tăng trưởng, đang theo một chế độ ăn ki&ecirc;ng đặc biệt hay trong thời kỳ dưỡng bệnh (sau khi bệnh, nhiễm khuẩn).</span></span></p> </li> </ul> <div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong></span></span></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Trẻ em từ 1 &ndash; 5 tuổi: 7,5 ml/ ng&agrave;y</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Trẻ &gt; 5 tuổi, thiếu ni&ecirc;n v&agrave; người lớn: 15 ml/ ng&agrave;y.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">N&ecirc;n uống thuốc trước bữa ăn s&aacute;ng hay bữa ăn trưa.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">C&oacute; thể h&ograve;a thuốc với nước hay trộn với thức ăn.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Lắc kỹ trước khi d&ugrave;ng.</span></span></p> </li> </ul> <div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></div> <ul> <li> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Mẫn cảm với một trong c&aacute;c th&agrave;nh phần của thuốc.</span></span></li> </ul> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Nước tiểu c&oacute; thể bị nhuộm v&agrave;ng (do Riboflavin).</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Th&ocirc;ng b&aacute;o cho b&aacute;c sỹ những t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.</span></span></p> </li> </ul> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Thận trọng:</strong></span></span></div> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng thuốc l&acirc;u d&agrave;i với liều cao hơn liều được khuyến c&aacute;o.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng kết hợp với Levodopa trừ khi phối hợp với chất ức chế men dopa&ndash; decarboxylase.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">THỜI KỲ MANG THAI &ndash; CHO CON B&Uacute;:</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">C&oacute; thể sử dụng thuốc n&agrave;y cho phụ nữ c&oacute; thai v&agrave; cho con b&uacute;.</span></span></p> </li> </ul> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <span style="font-size:16px;"><span style="color:#343a40;"><strong>Bảo quản:&nbsp;</strong></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Nơi kh&ocirc; (độ ẩm &le; 70%), nhiệt độ &le; 30 độ C, tr&aacute;nh &aacute;nh s&aacute;ng.</span></span></div> </div> </div> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh