Glumarix (H/20 gói x 10gr) _MEKOPHAR

SKU: T13963
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div style="text-align: justify;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></div> <ul> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Vi&ecirc;m lo&eacute;t dạ d&agrave;y-t&aacute; tr&agrave;ng cấp, mạn t&iacute;nh.</span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Triệu chứng tăng tiết acid dạ d&agrave;y (n&oacute;ng r&aacute;t, ợ chua, &hellip;), hội chứng dạ d&agrave;y k&iacute;ch th&iacute;ch.</span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Tr&agrave;o ngược dạ d&agrave;y-thực quản (GERD)</span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">&ETH;au cấp &amp; mạn t&iacute;nh trong bệnh vi&ecirc;m dạ d&agrave;y, lo&eacute;t dạ d&agrave;y, t&aacute; tr&agrave;ng, vi&ecirc;m thực quản.</span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Cảm gi&aacute;c r&aacute;t bỏng, ợ n&oacute;ng, kh&oacute; ti&ecirc;u, nấc cục.</span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Chứng đau dạ d&agrave;y, kh&oacute; ti&ecirc;u trong liệu ph&aacute;p xạ trị.</span></span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ngộ độc c&aacute;c chất acid, kiềm hay chất ăn m&ograve;n g&acirc;y xuất </span>.</span></p> </li> </ul> <div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></span></strong></div> <ul> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">D&ugrave;ng đường uống.</span></span></p> </li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Liều d&ugrave;ng:</strong></span></span></div> <ul> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">Người lớn &amp; trẻ &gt; 14 tuổi: 1/2-1 g&oacute;i x 4 lần/ng&agrave;y.</span></p> </li> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho trẻ dưới 14 tuổi.</span></p> </li> </ul> <div> <div style="text-align: justify;"> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Chống chỉ định:</span></span></strong></div> <ul> <li> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:14px;">Mẫn cảm với c&aacute;c th&agrave;nh phần của thuốc.</span></p> </li> </ul> </div> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh