Meyerdipin 5mg (H/5 vỉ x 10 v.nén) _MEYER-BPC

SKU: T13705
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 35px !important; font-size: 20px !important;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Chỉ định</span></span></h2> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">Điều trị tăng huyết &aacute;p v&ocirc; căn.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Điều trị đau thắt ngực ổn định v&agrave; do co mạch (đau thắt ngực kiểu Prinzmetal).</span></li> </ul> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 35px !important; font-size: 20px !important;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Chống chỉ định&nbsp;</span></span></h2> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho những người suy tim chưa được điều trị ổn định.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Qu&aacute; mẫn với dihydropyridin.</span></li> </ul> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 35px !important; font-size: 20px !important;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Liều lượng v&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng&nbsp;</span></span></h2> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">Người lớn Nhiễm Herpes simplex 200 mg x 5 lần/ng&agrave;y x 5 ng&agrave;y.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Ph&ograve;ng ngừa t&aacute;i nhiễm Herpes sinh dục &amp; c&aacute;c dạng nặng 200 mg x 4 lần/ng&agrave;y, hoặc 200 mg x 3 lần/ng&agrave;y hoặc 200 mg x 2 lần/ng&agrave;y.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Nhiễm Zona 800 mg x 5 lần/ng&agrave;y.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Ph&ograve;ng ngừa t&aacute;i nhiễm Zona 400 mg x 4 lần/ng&agrave;y.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Suy giảm miễn dịch 200 mg x 4 lần/ng&agrave;y.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Suy giảm miễn dịch nặng 400 mg x 4 lần/ng&agrave;y.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Trẻ &gt; 2 tuổi d&ugrave;ng liều người lớn, trẻ &lt; 2 tuổi nửa liều người lớn. Bệnh nh&acirc;n Suy thận: giảm liều.</span></li> </ul> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 35px !important; font-size: 20px !important;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Thận trọng&nbsp;</span></span></h2> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">N&ecirc;n thận trọng với bệnh nh&acirc;n giảm chức năng gan, hẹp động mạch chủ, suy tim sau nhồi m&aacute;u cơ tim cấp.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">N&ecirc;n cẩn trọng khi tăng liều cho bệnh nh&acirc;n lớn tuổi.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng thuốc cho trẻ em do thiếu kinh nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Để xa tầm tay trẻ em</span></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif;"> <span style="font-size:16px;"><span style="color:#343a40;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Sử dụng cho phụ nữ mang thai v&agrave; cho con b&uacute;</strong></span></span></p> <ul> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <em><strong><span style="font-size:14px;">Thời kỳ mang thai:</span></strong></em></li> <li> <span style="font-size:14px;">C&aacute;c thuốc chẹn k&ecirc;nh calci c&oacute; thể ức chế cơn co tử cung sớm. Tuy nhi&ecirc;n, thuốc kh&ocirc;ng c&oacute; t&aacute;c dụng bất lợi cho qu&aacute; tr&igrave;nh sinh đẻ. Phải t&iacute;nh đến nguy cơ thiếu oxy cho thai nhi nếu g&acirc;y hạ huyết &aacute;p ở người mẹ, v&igrave; c&oacute; nguy cơ l&agrave;m giảm tưới m&aacute;u nhau thai. Đ&acirc;y l&agrave; nguy cơ chung khi d&ugrave;ng c&aacute;c thuốc điều trị tăng huyết &aacute;p, ch&uacute;ng c&oacute; thể l&agrave;m thay đổi lưu lượng m&aacute;u do gi&atilde;n mạch ngoại bi&ecirc;n.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Ở động vật thực nghiệm, thuốc chẹn k&ecirc;nh calci c&oacute; thể g&acirc;y qu&aacute;i thai ở dạng dị tật xương. V&igrave; vậy, tr&aacute;nh d&ugrave;ng amlodipin cho người mang thai, đặc biệt trong 3 th&aacute;ng đầu thai kỳ.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Thời kỳ cho con b&uacute;:</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Chưa c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o n&agrave;o đ&aacute;nh gi&aacute; sự t&iacute;ch lũy của amlodipin trong sữa mẹ.</span></li> </ul> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif;"> <em><span style="font-size:14px;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">T&aacute;c động l&ecirc;n khả năng l&aacute;i xe v&agrave; vận h&agrave;nh m&aacute;y</strong></span></em></p> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">Khả năng phản xạ c&oacute; thể bị giảm s&uacute;t ở c&aacute;c bệnh nh&acirc;n bị ch&oacute;ng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, hay buồn n&ocirc;n khi d&ugrave;ng thuốc.</span></li> </ul> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 35px !important; font-size: 20px !important;"> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">T&aacute;c dụng phụ&nbsp;</span></span></h2> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">T&aacute;c dụng kh&ocirc;ng mong muốn thường gặp nhất của amlodipin l&agrave; ph&ugrave; cổ ch&acirc;n, từ nhẹ đến trung b&igrave;nh, li&ecirc;n quan đến liều d&ugrave;ng. Trong thử nghiệm l&acirc;m s&agrave;ng, c&oacute; đối chứng placebo, t&aacute;c dụng n&agrave;y gặp khoảng 3% trong số người bệnh điều trị với liều 5 mg/ ng&agrave;y v&agrave; khoảng 11% khi d&ugrave;ng 10 mg/ ng&agrave;y.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Thường gặp, ADR &gt; 1/100</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">To&agrave;n th&acirc;n: Ph&ugrave; cổ ch&acirc;n, nhức đầu, ch&oacute;ng mặt, đỏ bừng mặt v&agrave; c&oacute; cảm gi&aacute;c n&oacute;ng, mệt mỏi, suy nhược.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Tuần ho&agrave;n: Đ&aacute;nh trống ngực.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Thần kinh trung ương: Chuột r&uacute;t.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Ti&ecirc;u h&oacute;a: Buồn n&ocirc;n, đau bụng, kh&oacute; ti&ecirc;u.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">H&ocirc; hấp: Kh&oacute; thở.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">&Iacute;t gặp, 1/1000 &lt; ADR &lt; 1/100</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Tuần ho&agrave;n: Hạ huyết &aacute;p qu&aacute; mức, nhịp tim nhanh, đau ngực.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Da: Ngoại ban, ngứa.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Cơ, xương: Đau cơ, đau khớp.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">T&acirc;m thần: Rối loạn giấc ngủ.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Hiếm gặp, ADR &lt; 1/1000</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Tuần ho&agrave;n: Ngoại t&acirc;m thu.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Ti&ecirc;u h&oacute;a: Tăng sản lợi.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Da: Nổi m&agrave;y đay.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Gan: Tăng enzym gan (transaminase, phosphatase kiềm, lactat dehydrogenase).</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Chuyển h&oacute;a: Tăng glucose huyết.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">T&acirc;m thần: L&uacute; lẫn.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Miễn dịch: Hồng ban đa dạng.</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Th&ocirc;ng b&aacute;o cho thầy thuốc c&aacute;c t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.</span></li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh