Glucose 10% (C/500 ml) _FESENIUS KABI VN

SKU: T13340
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="color: #343a40;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></span></p> <div class="lc-content-cover" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 29px; color: rgb(51, 51, 51);"> <ul> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; font-family: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 29px;"> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Thiếu hụt carbohydrat v&agrave; dịch.&nbsp;</span></span></p> </li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; font-family: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 29px;"> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mất nước do ỉa chảy cấp.&nbsp;</span></span></p> </li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; font-family: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 29px;"> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hạ đường huyết do suy dinh dưỡng, do ngộ độc rượu, do tăng chuyển h&oacute;a khi bị stress hay chấn thương.&nbsp;</span></span></p> </li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; font-family: inherit; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 29px;"> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L&agrave;m test dung nạp glucose (uống)</span></span></p> </li> </ul> <p> <strong><span style="color:#343a40;">Liều lượng v&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></strong></p> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-size:14px;">Liều d&ugrave;ng của thuốc:</span></span></p> <ul> <li> <span style="color: rgb(43, 43, 43); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Thuốc Glucose 10% 500ml Kabi được b&aacute;c sĩ cho bệnh nh&acirc;n d&ugrave;ng theo đường ti&ecirc;m truyền tĩnh mạch. Do liều d&ugrave;ng thuốc cao hay thấp phải t&ugrave;y theo t&igrave;nh trạng bệnh của người bệnh cũng như đ&aacute;p ứng với thuốc v&igrave; vậy phải căn cứ v&agrave;o từng trường hợp cụ thể m&agrave; b&aacute;c sĩ đưa ra liều d&ugrave;ng kh&aacute;c nhau</span></span><span style="color: rgb(43, 43, 43); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 15px;">.</span></li> </ul> <p> <span style="color:#000000;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: transparent;">C&aacute;ch d&ugrave;ng thuốc:</span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Đảm bảo điều kiện v&ocirc; tr&ugrave;ng kim ti&ecirc;m trước khi chọc v&agrave;o tĩnh mạch.</span></span></p> </li> </ul> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Liều khuyến c&aacute;o sử dụng tối đa l&agrave; 800mg/1 kg c&acirc;n nặng/1 giờ.&nbsp;</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N&ecirc;n sử dụng thuốc theo đ&uacute;ng liều đ&atilde; được chỉ định, kh&ocirc;ng tự &yacute; điều chỉnh liều d&ugrave;ng theo &yacute; th&iacute;ch, N&ecirc;n duy tr&igrave; thực đơn v&agrave; tập luyện thể dục thể thao vừa sức theo sự chỉ dẫn của b&aacute;c sĩ.</span></span></p> </li> </ul> <p> <strong style="background-color: transparent;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">T&aacute;c dụng phụ:</span></span></span></strong></p> <ul> <li> <p> <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(43, 43, 43); background-color: transparent;">Thuốc Glucose 10% 500ml Kabi c&oacute; thể g&acirc;y ra cho người d&ugrave;ng 1 số t&aacute;c dụng ngo&agrave;i &yacute; muốn như bệnh nh&acirc;n cảm thấy bị k&iacute;ch ứng ở vị tr&iacute; ti&ecirc;m.</span></p> </li> <li dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: Roboto, sans-serif;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bệnh nh&acirc;n c&oacute; thể bị rối loạn nước v&agrave; chất điện giải trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng thuốc.&nbsp;</span></span></li> <li dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 15px; color: rgb(43, 43, 43); font-family: Roboto, sans-serif;"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trường hợp &iacute;t gặp phải l&agrave; bệnh nh&acirc;n bị cao đường huyết hay bệnh nh&acirc;n bị ph&ugrave;.</span></span></li> </ul> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh