Domperidon (H/100 v.nén) _KHAPHARCO

SKU: T13316
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">&ETH;iều trị triệu chứng buồn n&ocirc;n v&agrave; n&ocirc;n nặng, đặc biệt ở người bệnh đang điều trị bằng thuốc độc tế b&agrave;o.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">&ETH;iều trị triệu chứng buồn n&ocirc;n, n&ocirc;n, cảm gi&aacute;c chướng v&agrave; nặng v&ugrave;ng thượng vị, kh&oacute; ti&ecirc;u sau bữa ăn do thức ăn chậm xuống ruột.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span _fck_bookmark="1" style="display: none;">&nbsp;</span><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Liều d&ugrave;ng:</strong></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Người lớn: Cứ 4 đến 8 giờ, uống một liều 10 - 20 mg (tối đa 1 mg/kg), hoặc đặt thuốc v&agrave;o trực tr&agrave;ng 30 đến 60 mg.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Trẻ em: Cứ 4 đến 8 giờ, uống một liều 200 - 400 microgram/kg (hoặc mỗi ng&agrave;y đặt v&agrave;o trực tr&agrave;ng 4 mg/kg, chia l&agrave;m nhiều lần)</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></span></strong></span></p> <ul> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 29px;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Thuốc d&ugrave;ng chủ yếu theo đường uống, rất hiếm khi d&ugrave;ng đường ti&ecirc;m.</span></span></p> </li> <li style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; font-family: Roboto, Arial, sans-serif; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 29px;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Phải uống thuốc 15 - 30 ph&uacute;t trước bữa ăn.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Hiếm gặp, ADR &lt;1/1000</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Domperidon kh&oacute; qua được h&agrave;ng r&agrave;o m&aacute;u - n&atilde;o v&agrave; &iacute;t c&oacute; khả năng hơn metoclopramid g&acirc;y ra c&aacute;c t&aacute;c dụng ở thần kinh trung ương như phản ứng ngoại th&aacute;p hoặc buồn ngủ. Rối loạn ngoại th&aacute;p v&agrave; buồn ngủ xảy ra với tỷ lệ rất thấp v&agrave; thường do rối loạn t&iacute;nh thấm của h&agrave;ng r&agrave;o m&aacute;u - n&atilde;o (trẻ đẻ non, tổn thương m&agrave;ng n&atilde;o) hoặc do qu&aacute; liều.</span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial;"><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chảy sữa, rối loạn kinh nguyệt, mất kinh, v&uacute; to hoặc đau tức v&uacute; do tăng prolactin huyết thanh c&oacute; thể gặp ở người bệnh d&ugrave;ng thuốc liều cao d&agrave;i ng&agrave;y.</span></span></span></p> </li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh