Tobicom (H/18 vỉ x 10 viên) _DƯỢC PHẨM ICA

SKU: T13091
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Đối tượng sử dụng</span></span></strong></p> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">Người thường xuy&ecirc;n l&agrave;m việc tiếp x&uacute;c với m&aacute;y t&iacute;nh, thiết bị điện tử</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">B&agrave; mẹ bị suy giảm thị lực trong thời kỳ cho con b&uacute;</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Người thường xuy&ecirc;n phải học tập v&agrave; l&agrave;m việc nhiều giờ liền tr&ecirc;n s&aacute;ch b&aacute;o</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Người c&oacute; dấu hiệu suy giảm thị lực, thị lực k&eacute;m</span></li> <li> <span style="font-size:14px;">Người m</span><span style="font-size: 14px;">ắc c&aacute;c chứng bệnh về mắt, đau mắt, qu&aacute;ng g&agrave;...</span></li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Hướng dẫn&nbsp;sử dụng&nbsp;</strong></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Liều th&ocirc;ng thường cho người lớn: 1 vi&ecirc;n nang; 1 - 2 lần/ng&agrave;y.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Trẻ em từ 12 tuổi trở l&ecirc;n: 1 vi&ecirc;n nang/ng&agrave;y.</span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ&nbsp;</strong></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Buồn n&ocirc;n, n&ocirc;n mửa, ti&ecirc;u chảy, ngứa.</span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">Khi xảy ra c&aacute;c triệu chứng n&agrave;y (nếu c&oacute;) n&ecirc;n ngưng thuốc v&agrave; hỏi &yacute; kiến b&aacute;c sĩ hoặc dược sĩ.</span></li> </ul> <p> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Chống chỉ định</span></span></strong></p> <ul> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Mẫn cảm với một trong c&aacute;c th&agrave;nh phần của thuốc.</span></p> </li> <li style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px; margin-top: 5px; margin-left: 20px;"> <p> <span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng c&ugrave;ng c&aacute;c thuốc kh&aacute;c chứa vitamin A.</span></p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:14px;">Lưu &yacute;</span></span></strong></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size: 14px;">Tu&acirc;n theo đ&uacute;ng liều lượng v&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Ở trẻ em, d&ugrave;ng thuốc dưới sự gi&aacute;m s&aacute;t của người lớn.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Giữ thuốc tr&aacute;nh xa tầm tay trẻ em.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng vitamin A qu&aacute; 5000 I.U. mỗi ng&agrave;y v&igrave; vitamin A cũng được cung cấp từ thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Bệnh nh&acirc;n đang được điều trị bằng thuốc kh&aacute;c hoặc phụ nữ c&oacute; thai n&ecirc;n hỏi &yacute; kiến b&aacute;c sĩ hoặc dược sĩ trước khi d&ugrave;ng thuốc.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Bảo quản sản phẩm nơi tho&aacute;ng m&aacute;t, tr&aacute;nh nhiệt độ cao, kh&ocirc;ng gian ẩm ướt&nbsp;v&agrave; &aacute;nh nắng mặt trời</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Đối với những người qu&aacute; mẫn cảm với th&agrave;nh phần của sản phẩm cần tham khảo &yacute; kiến b&aacute;c sĩ trước khi sử dụng</span></p> </li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh