Sucrate Gel (H/30 gói x 5ml) _ITALIA

SKU: T13075
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">C&ocirc;ng dụng&nbsp;</span></span></strong></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;">&ETH;iều trị lo&eacute;t dạ d&agrave;y t&aacute; tr&agrave;ng, vi&ecirc;m dạ d&agrave;y mạn t&iacute;nh, lo&eacute;t l&agrave;nh t&iacute;nh.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Ph&ograve;ng t&aacute;i ph&aacute;t lo&eacute;t t&aacute; tr&agrave;ng, ph&ograve;ng lo&eacute;t do stress.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">&ETH;iều trị bệnh tr&agrave;o ngược dạ d&agrave;y - thực quản.</span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Liều d&ugrave;ng&nbsp;</strong></span></span></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> <span style="font-size:14px;">Liều th&ocirc;ng thường: 1 g&oacute;i x 2lần/ng&agrave;y uống khi bụng đ&oacute;i (kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng chung với thức ăn), th&ocirc;ng thường uống 1 giờ trước bữa ăn hay c&oacute; thể uống v&agrave;o buổi s&aacute;ng sớm v&agrave; trước khi đi ngủ. &ETH;iều trị cho đến khi vết lo&eacute;t l&agrave;nh hẳn (kiểm tra bằng nội soi), thời gian điều trị trung b&igrave;nh từ 4-8 tuần. Ph&ograve;ng lo&eacute;t dạ d&agrave;y-t&aacute; tr&agrave;ng t&aacute;i ph&aacute;t (điều trị duy tr&igrave;): liều giảm đi một nửa c&ograve;n 1 g&oacute;i/ng&agrave;y v&agrave; uống v&agrave;o buổi tối, thường kh&ocirc;ng k&eacute;o d&agrave;i qu&aacute; 6 th&aacute;ng. Th&ocirc;ng thường lo&eacute;t t&aacute;i ph&aacute;t thường l&agrave; do Helicobacter pylori do đ&oacute; n&ecirc;n cần thiết phối hợp th&ecirc;m liệu ph&aacute;p kh&aacute;ng sinh để diệt trừ Helicobacter pylori.</span></li> </ul> <p> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">T&aacute;c dụng phụ&nbsp;</span></span></strong></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Thường gặp:&nbsp;</em>Ti&ecirc;u h&oacute;a: T&aacute;o b&oacute;n.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">&Iacute;t gặp:</em>&nbsp;Ti&ecirc;u h&oacute;a: Ỉa chảy, buồn n&ocirc;n, n&ocirc;n, đầy bụng, kh&oacute; ti&ecirc;u, đầy hơi, kh&ocirc; miệng. Ngo&agrave;i da: Ngứa, ban đỏ. Thần kinh: Hoa mắt, ch&oacute;ng mặt, mất ngủ, buồn ngủ. C&aacute;c t&aacute;c dụng phụ kh&aacute;c: &ETH;au lưng, đau đầu.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Hiếm gặp:&nbsp;</em>Phản ứng mẫn cảm: M&agrave;y đay, ph&ugrave; Quincke, kh&oacute; thở, vi&ecirc;m mũi, co thắt thanh quản, mặt ph&ugrave; to. Dị vật dạ d&agrave;y.</span></p> </li> </ul> <p> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">Lưu &yacute;&nbsp;</span></span></strong></p> <p> <em><span style="font-size:14px;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Thận trọng khi sử dụng</strong></span></em></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;">D&ugrave;ng thận trọng ở người suy thận do nguy cơ tăng nồng độ nh&ocirc;m trong huyết thanh; nhất l&agrave; khi d&ugrave;ng d&agrave;i ng&agrave;y.</span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;">Trường hợp suy thận nặng, n&ecirc;n tr&aacute;nh d&ugrave;ng.</span></p> </li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh