Amlodac 5mg (H/100 viên) _INDIA

SKU: T12637
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <article class="function" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; overflow: hidden; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, Arial, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Liberation Sans&quot;, Freesans, sans-serif;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">Chỉ định:</span></span></strong></span></span></p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Điều trị tăng huyết &aacute;p (ở người bệnh c&oacute; những biến chứng chuyển h&oacute;a như đ&aacute;i th&aacute;o đường) v&agrave; điều trị dự ph&ograve;ng ở người bệnh đau thắt ngực ổn định.</span></p> <p> <strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #343a40; margin: 0px; padding: 0px;">Liều d&ugrave;ng:</strong></p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">- Để điều trị tăng huyết &aacute;p v&agrave; đau thắt ngực, liều phải ph&ugrave; hợp cho từng người bệnh. Liều khởi đầu b&igrave;nh thường l&agrave; 5mg, 1 lần cho 24 giờ. Liều c&oacute; thể tăng đến 10mg cho 1 lần trong 1 ng&agrave;y.</span></p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">- Nếu t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng hiệu quả sau 4 tuần điều trị c&oacute; thể tăng liều. Kh&ocirc;ng cần điều chỉnh liều khi phối hợp c&aacute;c thuốc lợi tiểu thiazid.</span></p> <p> <strong style="font-size: 16px; color: #343a40;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">Chống chỉ định:</span></span></strong></p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">- Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho những người suy tim chưa được điều trị ổn định.</span></p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">- Qu&aacute; mẫn với dihydropyridin.</span></p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">- Phụ nữ c&oacute; thai ba th&aacute;ng đầu của thai kỳ.</span></p> <p> <strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #343a40; margin: 0px; padding: 0px;">Lưu &yacute; khi sử dụng:</strong></p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Với người giảm chức năng gan, hẹp động mạch chủ, suy tim sau nhồi m&aacute;u cơ tim cấp.</span></p> <p> <strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px; color: #343a40; margin: 0px; padding: 0px;">Bảo quản:</strong></p> <p> <span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Ở</span><strong style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</strong><span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">nhiệt độ 15 - 30&deg;C</span><strong style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px;">,&nbsp;</strong><span style="font-size: 14px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">tr&aacute;nh &aacute;nh s&aacute;ng.</span></p> </article></p>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh