Tenofovir 300 (H/1 vỉ x 7 viên) _HASAN

SKU: T02882
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <strong><span style="font-size:16px;"><span style="color:#343a40;"><span class="textdetailhead1" font-weight:="" new="" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 10px; font-family: Roboto, " text-align:="" times="" width:="">Dạng b&agrave;o chế:</span></span></span></strong><span class="textdetaildrg" color:="" font-size:="" new="" style="margin: 5px; padding: 0px; font-family: Roboto, " text-align:="" times="">vi&ecirc;n n&eacute;n bao phim</span></p> <p> <span style="font-size:16px;"><span style="color:#343a40;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Chỉ định kết hợp với c&aacute;c thuốc kh&aacute;ng vetrovirus kh&aacute;c trong điều trị nhiễm virus HIV-1 ở người lớn.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Kết hợp với c&aacute;c thuốc kh&aacute;ng retrovirus kh&aacute;c trong ph&ograve;ng ngừa nhiễm HIV ở những người c&oacute; nguy cơ l&acirc;y nhiễm,</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Vi&ecirc;m gan B m&atilde;n t&iacute;nh c&ograve;n b&ugrave;, c&oacute; bằng chứng về virus v&agrave; m&ocirc; học chứng tỏ vi&ecirc;m gan thể hoạt động&nbsp;hoặc xơ h&oacute;a.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Liều lượng- C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></span></strong></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Điều trị v&agrave; ph&ograve;ng ngừa HIV: uống 1 vi&ecirc;n x 1 lần/ ng&agrave;y. Kết hợp với thuốc&nbsp;kh&aacute;ng retrovirus kh&aacute;c.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Điều trị vi&ecirc;m gan B m&atilde;n t&iacute;nh: 1 vi&ecirc;n x 1 lần/ ng&agrave;y trong hơn 48 tuần</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Uống thuốc l&uacute;c no để được hấp thu tốt nhất</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ăn thức ăn nhanh c&oacute; nhiều chất b&eacute;o để l&agrave;m tăng khả năng hấp thu thuốc</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bệnh nh&acirc;n suy thận</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Độ thanh thải creatinin 30-49 ml/ ph&uacute;t: 1 vi&ecirc;n mỗi 48 giờ.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Độ thanh thải của reatinin 10-29 ml/ph&uacute;t: 1 vi&ecirc;n x 2 lần/ tuần</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bệnh nh&acirc;n thẩm ph&acirc;n m&aacute;u: 1 vi&ecirc;n/ tuần sau khi thẩm ph&acirc;n ho&agrave;n tất</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chống chỉ đinh:</strong></span></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Qu&aacute; mẫn cảm với bất kỳ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bệnh thận nặng</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bệnh nh&acirc;n c&oacute; bạch cầu đa nh&acirc;n trung t&iacute;nh thấp bất thường (&lt; 0,75x109/L) hay nồng độ hemoglobin bất thường (75g/l)</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Phụ nữ c&oacute; thai v&agrave; cho con b&uacute;</span></span></p> </li> </ul> <div style="color: rgb(50, 44, 32); text-align: justify;"> <p style=""> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><b>T&aacute;c dụng phụ:</b></font></span></span></p> <ul> <li style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Rối loạn ti&ecirc;u h&oacute;a nhẹ: ch&aacute;n ăn, đầy hơi, kh&oacute; ti&ecirc;u, n&ocirc;n v&agrave; buồn n&ocirc;n, đau bụng, ti&ecirc;u chuẩn.</span></span></p> </li> <li style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Bệnh thần kinh ngoại vi, đau đầu, ch&oacute;ng mặt, mất ngủ, trầm cảm, ra mồ h&ocirc;i, đau cơ.</span></span></p> </li> <li style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Tăng men gan, tăng triglycerid m&aacute;u, tăng đường huyết, tăng amylase huyết thanh, giảm phosphate m&aacute;u. Thiếu bạch cầu trung t&iacute;nh.</span></span></p> </li> <li style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Suy thận, vi&ecirc;m tụy, ph&aacute;t ban da.</span></span></p> </li> <li style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"> <p> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Nhiễm acid lactid, gan to nghi&ecirc;m trọng v&agrave; nhiễm mỡ thường gặp khi kết hợp với c&aacute;c thuốc ức chế men sao ch&eacute;p ngược nucleosid.</span></span></p> </li> </ul> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh