Masozym ZN (H/30 gói x 2gr) _HASAN

SKU: T02723
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Bổ sung vi khuẩn c&oacute; lợi cho đường ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; tăng cường khả năng miễn dịch trong c&aacute;c trường hợp:</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Ti&ecirc;u chảy do nhiễm khuẩn, do kh&aacute;ng sinh v&agrave; h&oacute;a trị liệu&hellip;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Vi&ecirc;m ruột cấp t&iacute;nh hay mạn t&iacute;nh.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Rối loạn ti&ecirc;u h&oacute;a: chướng bụng, đầy hơi, t&aacute;o b&oacute;n.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Rối loạn c&acirc;n bằng vi sinh ruột do rượu, stress, du lịch&hellip;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Dự ph&ograve;ng c&aacute;c biến chứng đường ti&ecirc;u h&oacute;a.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">D&ugrave;ng đường uống, c&oacute; thể pha bột thuốc trong nước đun s&ocirc;i để nguội, sữa hoặc nước hoa quả, tốt nhất l&agrave; uống l&uacute;c bụng đ&oacute;i hoặc trước bữa ăn.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><span style="font-size:14px;">Liều th&ocirc;ng thường:</span></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người lớn: 1 g&oacute;i/lần, 3 g&oacute;i/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Trẻ em:1/2 &ndash; 1 g&oacute;i/lần, 1 &ndash; 2 g&oacute;i/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Ti&ecirc;u chảy: 4 &ndash; 8 g&oacute;i/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">T&aacute;o b&oacute;n: 6 g&oacute;i/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Rối loạn ti&ecirc;u h&oacute;a do d&ugrave;ng kh&aacute;ng sinh:</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>Liều dự ph&ograve;ng: </strong>2 g&oacute;i/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>Liều điều trị:</strong> 4 &ndash; 8 g&oacute;i/ng&agrave;y cho đến khi hết triệu chứng bệnh.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho người qu&aacute; mẫn cảm với bất kỳ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Thận trọng:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Sau 2 ng&agrave;y điều trị m&agrave; vẫn ti&ecirc;u chảy, cần kh&aacute;m lại.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người sốt cao chỉ được d&ugrave;ng khi c&oacute; chỉ định của b&aacute;c sĩ chuy&ecirc;n khoa.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng được sử dụng c&aacute;c chế phẩm c&oacute; chứa Lactobacillus cho trẻ sơ sinh v&agrave; trẻ em dưới 3 tuổi nếu kh&ocirc;ng c&oacute; chỉ định của b&aacute;c sĩ.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Hiện chưa c&oacute; b&aacute;o c&aacute;o về t&aacute;c dụng phụ xảy ra khi d&ugrave;ng thuốc masoym zn.</span></div> </div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh