Mibeplen 5mg (H/30 v.bao phim) _HASAN

SKU: T02708
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Tăng HA (d&ugrave;ng đơn liều hoặc kết hợp với c&aacute;c thuốc trị tăng HA kh&aacute;c).</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Hội chứng Raynaud, suy tim ứ huyết, đau thắt ngực ổn định, m&atilde;n t&iacute;nh hoặc do co thắt mạch v&agrave;nh.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Khởi đầu 5 mg/ng&agrave;y. </span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">T&ugrave;y theo đ&aacute;p ứng, c&oacute; thể chỉnh liều giảm xuống 2.5 mg hoặc tăng đến 10 mg/ng&agrave;y. </span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Th&ocirc;ng thường 5-10 mg/ng&agrave;y. Kh&ocirc;ng qu&aacute; 20 mg/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người &gt; 65 tuổi, bệnh nh&acirc;n suy gan: khởi đầu 2.5 mg/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Qu&aacute; mẫn với th&agrave;nh phần thuốc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">C&oacute; thể g&acirc;y đỏ bừng mặt, nhức đầu, đ&aacute;nh trống ngực, cho&aacute;ng v&aacute;ng, mệt mỏi tho&aacute;ng qua, hạ HA, ph&ugrave;.</span></div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh