Lamivudin 100mg (H/100 v.bao phim) _HASAN

SKU: T02666
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Điều trị vi&ecirc;m gan si&ecirc;u vi B m&atilde;n t&iacute;nh v&agrave; c&oacute; bằng chứng sao ch&eacute;p gen của virus vi&ecirc;m gan B (HBV).</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Lamivudin cải thiện một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể chức năng gan bị hoại tử, vi&ecirc;m, l&agrave;m giảm qu&aacute; tr&igrave;nh xơ h&oacute;a tế b&agrave;o gan v&agrave; tăng tỉ lệ chuyển đổi huyết thanh từ HBeAg (+) sang HBeAg (-) hoặc từ HBeAg (-) sang HBeAg (+).</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>Người lớn, trẻ em &gt;12 tuổi: </strong>Uống 100 mg/ng&agrave;y. Sử dụng 1 lần duy nhất. C&oacute; thể uống trong hay ngo&agrave;i bữa ăn.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong><span style="font-size:14px;">Trẻ em từ 3 th&aacute;ng tuổi -&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 14px;"><strong>12 tuổi:</strong> Liều sử dụng 3 mg/kg/ng&agrave;y. Liều tối đa 100 mg/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Bệnh nh&acirc;n suy thận với độ thanh thải creatinin &lt; 50 ml/ph&uacute;t: Giảm liều d&ugrave;ng.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Bệnh nh&acirc;n suy gan: Kh&ocirc;ng cần điều chỉnh liều Lamivudin.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;"><strong>C&acirc;n nhắc ngừng sử dụng Lamivudin trong những trường hợp:</strong> </span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Đạt được t&igrave;nh trạng chuyển đổi huyết thanh HBeAg v&agrave;/ hoặc HBsAg khẳng định ở bệnh nh&acirc;n hệ miễn dịch b&igrave;nh thường. </span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Phụ nữ c&oacute; thai trong thời gian điều trị. </span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Phụ nữ cho con b&uacute;. &sect; Kh&ocirc;ng dung nạp với Lamivudin.</span></div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Qu&aacute; mẫn với bất cứ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Bệnh thận nặng.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>T&aacute;c dụng ngoại phụ:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px;">C&aacute;c t&aacute;c dụng phụ c&oacute; thể gặp khi sử dụng Lamivudin l&agrave;: nhức đầu, mất ngủ, mệt mỏi, ch&oacute;ng mặt, sốt, r&eacute;t run, buồn n&ocirc;n, n&ocirc;n, ti&ecirc;u chảy, đau bụng, đau cơ.&nbsp;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">C&oacute; thể gặp ph&aacute;t ban ngo&agrave;i da.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">C&oacute; b&aacute;o b&aacute;o về dị cảm, vi&ecirc;m tụy hay bệnh thần kinh ngoại bi&ecirc;n.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Khi d&ugrave;ng phối hợp với c&aacute;c nucleosid đồng đẳng ở bệnh nh&acirc;n nhiễm HIV, c&oacute; thể c&oacute; t&igrave;nh trạng nhiễm toan acid lactic, thường k&egrave;m với t&igrave;nh trạng gan to hay gan nhiễm mỡ mức độ nặng.</span></div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh