Incamix 250 (H/10 vỉ x 10 viên) _DƯỢC HẢI DƯƠNG

SKU: T02614
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Bệnh gan cấp t&iacute;nh hoặc mạn t&iacute;nh;&nbsp;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Vi&ecirc;m gan ;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Di chứng của vi&ecirc;m gan;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px;">Loạn chức năng gan;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Tổn thương nhu m&ocirc; gan;</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Xơ gan.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><strong><span style="font-size:16px;">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Th&ocirc;ng thường liều điều trị l&agrave; 3-6g x3 lần/ ng&agrave;y, dung trong 1 tuần.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Liều n&agrave;y c&oacute; thể dung được tiếp tục trong 3-4 tuần nữa.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>Chống chỉ định :</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Bệnh nh&acirc;n mẫn cảm với bất kỳ th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Creatinin huyết thanh dưới 3 mg/ 100 ml).</span></div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh