Hasankin (C/250ml) _HASAN

SKU: T02601
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<div> <div> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong>C&ocirc;ng dụng:</strong></span></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size: 14px;">Ngăn ngừa mảng b&aacute;m vi khuẩn, gi&uacute;p bảo vệ men răng.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Ph&ograve;ng ngừa s&acirc;u răng.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Giữ cho hơi thở thơm m&aacute;t.</span></div> <div> &nbsp;</div> </div> <div> <strong><span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;">C&aacute;ch d&ugrave;ng:</span></span></strong></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">D&ugrave;ng sau khi đ&aacute;nh răng với kem đ&aacute;nh răng, s&uacute;c miệng với khoảng 15ml HASANKIN kh&ocirc;ng pha lo&atilde;ng trong 1 ph&uacute;t, d&ugrave;ng 2-3 lần/ng&agrave;y.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Kh&ocirc;ng được ăn hay uống &iacute;t nhất 30 ph&uacute;t sau khi d&ugrave;ng sản phẩm.</span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:16px;"><strong><span style="color:#343a40;">Đối tượng sử dụng:</span></strong></span></div> <div> &nbsp;</div> <div> <span style="font-size:14px;">Người cần vệ sinh răng miệng.</span></div>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh