Fogyma (H/20 ống x 10 ml) _CPC1 HÀ NỘI

SKU: T02443
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <section id="chi-dinh" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chỉ định:</strong></span></span></span></p> <div> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ph&ograve;ng ngừa v&agrave; điều trị thiếu m&aacute;u do thiếu sắt</span></span></div> <ul> <li class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <div> Phụ nữ mang thai</div> </li> <li class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <div> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Phụ nữ cho con b&uacute;</span></span></div> </li> <li class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <div> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Người suy dinh dưỡng</span></span></div> </li> <li class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <div> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Người bệnh sau phẫu thuật</span></span></div> </li> <li class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <div> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trẻ em thiếu m&aacute;u do thiếu sắt, chậm lớn, c&ograve;i cọc</span></span></div> </li> </ul> </section><section id="cach-dung" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Liều lượng - C&aacute;ch d&ugrave;ng</strong></span></span></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Liều d&ugrave;ng v&agrave; thời gian điều trị phụ thuộc v&agrave;o mức độ thiếu sắt</span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Liều d&ugrave;ng h&agrave;ng ng&agrave;y c&oacute; thể chia th&agrave;nh c&aacute;c liều nhỏ hoặc d&ugrave;ng một lần</span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N&ecirc;n uống FOGYMA trong hoặc ngay sau khi ăn.</span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">&nbsp;Người lớn v&agrave; trẻ em tr&ecirc;n 12 tuổi: 1 ống/ lần x 2 lần/ng&agrave;y</span></span></li> </ul> <ul> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Trẻ em dưới 12 tuổi: 1 ống/lần x 1 &ndash; 2 lần/ng&agrave;y. Hoặc theo chỉ dẫn của b&aacute;c sĩ cho từng trường hợp cụ thể.</span></span></li> </ul> <div class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>T&aacute;c dụng phụ:</strong></span></span></span></p> <ul> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">T&aacute;o b&oacute;n;</span></span></li> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ph&acirc;n đậm m&agrave;u, xanh hoặc đen, ph&acirc;n hắc &iacute;n;</span></span></li> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ti&ecirc;u chảy;</span></span></li> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Ch&aacute;n ăn;</span></span></li> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Buồn n&ocirc;n nặng hoặc dai dẳng;</span></span></li> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Co thắt dạ d&agrave;y, đau hoặc kh&oacute; chịu dạ d&agrave;y n&ocirc;n mửa;</span></span></li> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">C&aacute;c phản ứng nặng dị ứng (ph&aacute;t ban, nổi mề đay; ngứa, kh&oacute; thở, tức ngực, sưng miệng, mặt, m&ocirc;i hoặc lưỡi);</span></span></li> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">C&oacute; m&aacute;u hoặc vệt m&aacute;u trong ph&acirc;n;</span></span></li> <li> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Sốt.</span></span></li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Chống chỉ định:</strong></span></span></span></p> <ul> <li class="textdetaildrg1" style="margin: 5px; padding: 0px; font-size: 11.8pt; line-height: 24px;"> <div> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Mẫn cảm với bất k&igrave; th&agrave;nh phần n&agrave;o của thuốc&nbsp;</span></span></div> </li> </ul> </div> </section></p>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh