Viên Xương Khớp Sutong (H/60 viên) _GIAI CẢNH

SKU: T02185
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="color: #343a40;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C&ocirc;ng dụng:</span></strong></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Hỗ trợ điều trị, gi&uacute;p kh&aacute;ng vi&ecirc;m, giảm đau trong vi&ecirc;m khớp, vi&ecirc;m khớp dạng thấp,t&ecirc; mỏi ch&acirc;n tay, đau vai g&aacute;y, đau lưng, mỏi gối, thống phong, bệnh gout.</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Giảm nồng độ acid uric trong m&aacute;u, th&iacute;ch hợp d&ugrave;ng trong c&aacute;c trường hợp thấp khớp cấp t&iacute;nh</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Gi&uacute;p ph&ograve;ng ngừa căn bệnh tho&aacute;i h&oacute;a khớp của tuổi gi&agrave;.</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="color: #343a40;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Liều d&ugrave;ng:</span></strong></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Liều duy tr&igrave; sức khỏe</strong></em>: Ng&agrave;y uống 2 lần, mỗi lần 3 vi&ecirc;n. (Trước bữa ăn 30 ph&uacute;t hoặc sau khi ăn 1 giờ)</span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><em><strong>Liều hỗ trợ:</strong></em>&nbsp;Ng&agrave;y uống 3 lần, mỗi lần 3 vi&ecirc;n. (Trước bữa ăn 30 ph&uacute;t hoặc sau khi ăn 1 giờ)</span></span></p> </li> </ul> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mỗi đợt n&ecirc;n d&ugrave;ng từ 2-3 th&aacute;ng v&agrave; c&oacute; thể tiếp tục sử dụng cho đến khi đạt kết quả tốt nhất.</span></span></p> <p> <span style="color: #343a40;"><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Đối tượng sử dụng:</span></strong></span></span></p> <ul> <li> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8); white-space: pre-wrap;">Người bị phong thấp, thấp khớp g&acirc;y đau nhức, t&ecirc; mỏi ch&acirc;n tay, đau vai g&aacute;y, đau lưng mỏi gối </span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8); white-space: pre-wrap;">Người bị vi&ecirc;m khớp, vi&ecirc;m khớp dạng thấp </span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8); white-space: pre-wrap;">Người lớn tuổi đi lại yếu sức </span></span></span></p> </li> <li> <p> <span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.8); white-space: pre-wrap;">Người bị sưng đỏ c&aacute;c khớp do bệnh Gout</span></span></span></p> </li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh