Neilmed Sinus Rinse (H/1 bộ) _GERMANY

SKU: T02093
Tìm nhà thuốc
Còn hàng
Vui lòng gửi toa thuốc hoặc đến trực tiếp nhà thuốc để được dược sĩ chuyên môn tư vấn thêm.
An toàn sức khỏe
An toàn sức khỏe
Cam kết chất lượng
Cam kết chất lượng
Luôn luôn đổi mới
Luôn luôn đổi mới
Giao hàng nhanh chóng
Giao hàng nhanh chóng
<p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">C&ocirc;ng dụng:</span></strong></span></span></p> <ul> <li> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Rửa sạch bụi bẩn v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n c&oacute; thể g&acirc;y bệnh mũi xoang (chất &ocirc; nhiễm, nấm mốc, dị nguy&ecirc;n). L&agrave;m giảm v&agrave; ngăn ngừa c&aacute;c triệu chứng vi&ecirc;m mũi dị ứng, vi&ecirc;m xoang, nghẹt mũi, chảy mũi, kh&ocirc; mũi v&agrave; c&aacute;c triệu chứng cảm c&uacute;m. Vệ sinh mũi h&agrave;ng ng&agrave;y.</span></span></li> </ul> <p> <span style="color:#343a40;"><span style="font-size:16px;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Hướng dẫn sử dụng:</span></strong></span></span></p> <ul> <li> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Bước 1: Rửa tay, đổ nước sạch (tinh khiết, lọc, đun s&ocirc;i để nguội hoặc ấm (37 độ C)) v&agrave;o b&igrave;nh đến vạch 240ml. Pha 1 g&oacute;i hỗn hợp rửa mũi v&agrave;o b&igrave;nh, lắc đều cho tan hết.&nbsp;</span></span></li> <li> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Bước 2: Đứng thẳng, đầu hướng xuống bồn rửa, h&aacute; v&agrave; chỉ thở bằng miệng. Đặt đầu v&ograve;i xịt v&agrave;o một b&ecirc;n lỗ mũi, b&oacute;p giữ b&igrave;nh để cho dung dịch chảy từ b&igrave;nh v&agrave;o lỗ mũi b&ecirc;n n&agrave;y rồi chảy ra ở lỗ mũi b&ecirc;n kia đến khi hết 1/2 b&igrave;nh. X&igrave; mũi thật nhẹ nh&agrave;ng để loại bỏ dung dịch trong mũi. Lặp lại động t&aacute;c cho b&ecirc;n mũi c&ograve;n lại.</span></span></li> <li> <span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Bước 3: Rửa sạch b&igrave;nh v&agrave; nắp dụng cụ sau khi d&ugrave;ng, lau kh&ocirc;. Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho bệnh nh&acirc;n qu&aacute; mẫn với bất k&igrave; th&agrave;nh phần n&agrave;o của sản phẩm</span></span></li> </ul>

Giỏ hàng

Danh sách so sánh